www.karaderekoyu.com

TARİHÇE

                                                                           KARADEREKÖYÜ 

                  Karadere köyü Görele ilçe merkezine 8 km mesafededir. Resmi kayıtlara göre 18.07.1940 tarihinde köy tüzel kişiliği almıştır. 1997 yılında köyde 105 hane ve 275 nüfus bulunmaktadır. 2000 yılı nüfus sayımlarında ise köy nüfusu 229 kişi olarak tesbit edilmiştir. Mehmet Kulak, Karadere köyünün adının;"Köyün or­manlık alanlarında meydana gelen yangın neticesinde dereden akan suların kara akma­sından dolayı halk tarafından Karadere diye adlandırılmıştı" şeklinde açıkla­mak­tadır. Köye komşu köyler; doğusunda Dedeli, güneydoğusunda İnanca, gü­neyinde Derekuşçulu ve Çiftlik, batısında Şalaklı ve Gültepe, kuzeyinde Maksutlu köyü bu­lunmaktadır. Bekirli mahallesinde bulunan 1902 yılında yapılan Cami ve Değirmenyanı camisi olmak üzere iki cami, Deregözü mahallesini Balat’a bağlayan yaya (patika) yolu üzerinde bulunan bir taş köprü, Karadere üzerinde 1916 yılında yapılmış olan bir değirmen ve Bekirli mahallesi mezarlığı, Kodalaklı mezarlığı, Kurtgil mezarlığı ve Kahvecili mahallesi mezarlıkları adında dört mezarlık bulun­mak­tadır. Köyün başlıca geçim kaynaklarını fındık, hayvancılık, tarımsal ürünler (mısır, fasulye, salatalık, pancar vb.) oluşturmaktadır.
                                                                                                                               
                   Ünlü kemençe sanatçısı Halil Kodalak (Karaman), din alimlerinden eski Karadere köyü imamı Kurtuluş Savaşı gazisi Mustafa Gülşen ve İlyas hoca köyün ünlü simaları arasında yer almaktadır. Köyün ilk eğitmeni olarak Yunus Kulakaç ol­duğu bilinmektedir. Yunus Kulakaç’ın oğlu "Topal Hoca" lakaplı M.Ali Kulakaç köyde ve çevre köylerde pek çok genci eğittiği söylenmektedir. Ayrıca Abdullah Gülşen K.T.Ü. Tarih Bölümü bitirme tezi olarak köyün monografisini hazırlamış­tır. Köyden İstiklal savaşına katılan; Hasanoğlu Mustafa Gülşen (1890-1983) ve Durmuşoğlu Ali Kodalak (1901-1994) İstiklal madalyası sahibi olmuşlardır. Köyün mahallelerini; Bekirli, Kahvecili, Kodalaklı, Deregözü, Kurtgil ve Kulaklı mahalleleri oluşturmaktadır. Günümüzde köyde yaşayan ve bilinen sülaleler ise şunlardır; Kellenoğulları, Keloğulları, Karamanoğulları, Kulakoğulları, Kurtoğul­ları ve Azizoğulları’dır. Köyde ayrıca Karadere kalesi denilen bir yer ve Karadere deresinin doğduğu yerde Kabalak gözü denilen yerler mevcut olup gö­rülmeye değerdir. 

Ücretsiz Script İndir - Ücretsiz Köy Dernek Scripti